DEMENCJA. ALZHEIMER.

DEMENCJA. ALZHEIMER – odpowiedzi na 5 najczęściej zadawanych pytań “1. Co zrobić, jeśli osoba z demencją nie chce jeść? Część osób chorych na demencję albo odmawia przyjmowania pożywienia, albo zapomina lub ma inne kłopoty z przeżuwaniem. – Dzieje się tak dlatego, że na pewnym etapie choroby część mózgu odpowiedzialna za naturalne przeżuwanie przestaje funkcjonować. W […]

Przykładowe czynności wykonywane przez opiekunów

Przykładowe czynności wykonywane przez opiekunów firmy MELISAz siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w ramach opieki nad osobami starszymi: – dbałość o higienę seniora (w tym mycie w łóżku)– pomoc przy ubieraniu się– pomoc przy czynnościach fizjologicznych(w tym zmiana pieluch, opróżnianie worka cewnikowego)– pranie i prasowanie odzieży– sprzątanie domu– przygotowywanie i podawanie posiłków (w tym karmienie)– robienie […]

Oaza Aktywności

Firma Melisa jest partnerem projektu Oaza Aktywności. Projekt „Oaza aktywności” realizowany jest przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT